ECO DŘEVOSTAVBA

  • Domy montujeme z různých variant panelů s nosnou dřevěnou konstrukcí. Hotové panely opouští výrobní halu s již osazenými okny a vchodovými dveřmi, což umožňuje maximální zkrácení doby výstavby.
  • Díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla stěnové konstrukce budete ve svém domě zažívat tepelnou pohodu v mrazivé zimě, stejně tak jako v horkých letních dnech. Kvalitní skladba konstrukcí zaručuje nízkou tepelnou ztrátu domů a tím i nízké náklady na vytápění.
  • Všechny domy splňují požadavky národních i evropských norem a dokonce i základní varianta domu je zařazena v kategorii nízkoenergetických domů.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

ECO dřevostavba svým zákazníkům nabízí širokou nabídku služeb a poradenství v oblasti dřevostaveb. Právě úroveň servisu a poradenství má velký vliv na rozhodování našich klientů. Individuální přístup je pro nás prioritou.

1

Nezávazné setkání se zástupcem společnosti ECO dřevostavba

2

Společně stanovíme potřeby klienta, velikost domu, účel využívání

3

Dle využití navrhneme skladby konstrukcí dle energetiky

4

Dle stanovení kritérií domu zpracujeme STUDII – včetně osazení na pozemek

5

Na základě zpracované studie, stanovíme orientační cenu objektu

6

Zajištění projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentace
a) studie, půdorysy, dispozice, vizualizace
b) technická zpráva, zakreslení situace, výkresy
c) růkaz energetické náročnosti budovy, geolog. průzkum,statika, radon, požární zpráva

7

Zajištění stavebního povolení

8

Dle projektové dokumentace stanovení konečné ceny a podpis SOD

9

Možnost zajištění finančních prostředků

10

Převzetí staveniště, realizace stavby vč. inženýrských sítí, předání díla a staveniště

11

KSolaudace díla

Top