ECO dřevostavba svým zákazníkům nabízí širokou nabídku služeb a poradenství v oblasti dřevostaveb. Právě úroveň servisu a poradenství má velký vliv na rozhodování našich klientů. Individuální přístup je pro nás prioritou.

1

Bezplatná konzultace

nezávazné setkání se zástupcem společnosti ECO dřevostavba 

2

Stanovení účelu

společně stanovíme potřeby klienta, velikost domu, účel využívání

3

Typ konstrukcí

dle využití navrhneme skladby konstrukcí dle energetiky

4

Studie

dle stanovení kritérií domu zpracujeme STUDII – včetně osazení na pozemek

5

Cenová specifikace

na základě zpracované studie, stanovíme orientační cenu objektu

Projektová dokumentace

zajištění projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentace
a) studie, půdorysy, dispozice, vizualizace
b) technická zpráva, zakreslení situace, výkresy
c) růkaz energetické náročnosti budovy, geolog. průzkum,statika, radon, požární zpráva

7

Inženýring

zajištění stavebního povolení

8

Smlouva o dílo

dle projektové dokumentace stanovení konečné ceny a podpis SOD

9

Financování

možnost zajištění finančních prostředků

10

Realizace

převzetí staveniště, realizace stavby vč. inženýrských sítí, předání díla a staveniště

11

Kolaudace

kolaudace díla